Yuan Bo Chao, Gia Tang, Jing Wen, Dylan Xue, Luping Wang and Xiao Wen Ju by Elaine Constantine

 photo 1_zpsyh6uppu3.jpg

читать дальше

@темы: mag: Vogue China, model: Dylan Xue, model: Gia Tang, model: Jing Wen, model: Luping Wang, model: Xiao Wen Ju, model: Yuan Bo Chao, ph: Elaine Constantine